Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

null

Tác giả : Phôi Phi Vãn Vãn
Dịch : Quick translator
Nhóm Edit : HSN
Poster 1 : colaclac
Poster 2 : heybaby

Edit : BW_mylove_SG, nhutphonglin, Heybaby, Moon_flower, LạcLạc, libraIme, hangdang33
Beta: Kurt, Rabbitlyn, yk_nhubinh, Heybaby, TomoyoDouji

Văn án:

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s